JATA NEGERI

Soalan Lazim

Pembekalan Maklumat Perancangan Spatial


PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN SPATIAL

Antara maklumat yang boleh didapati melalui Unit Bank Data Jabatan adalah maklumat gunatanah semasa dan zoning dalam format geospatial melalui pangkalan data GIS9.

DATA GEOSPATIAL

OBJEKTIF

Membekalkan maklumat perancangan dalam tempoh lima (5) hari selaras dengan objektif kualiti Jabatan

SKOP

Membekalkan maklumat perancangan (Spatial) kategori yang tidak terperingkat bagi data gunatanah semasa dan zoning kepada Jabatan, agensi kerajaan, pihak swasta, individu, IPT,  pelajar  dan lain-lain yang berkaitan .

DEFINISI

  1. Maklumat perancangan spatial merupakan maklumat gunatanah semasa dan zoning seperti perumahan, industri, kemudahan masyarakat, infrastruktur dan lain-lain.
  2. Kategori maklumat perancangan spatial tidak terperingkat bermaksud maklumat-maklumat yang boleh dikongsi untuk kegunaan orang awam seperti maklumat gunatanah semasa dan maklumat guna tanah zoning (gunatanah cadangan).

FORMAT PEMBEKALAN MAKLUMAT

SOFTCOPY (Salinan Lembut)HARD COPY(Salinan Lembut)
SPATIALBUKAN SPATIALPelan Saiz
·         ArcGIS (Shape file)·         Map Info (tab)·         AutoCAD (dwg.,dxf)·         PNG·         Excel·         JPEGA0A1A2A3A4

*Sila Rujuk Harga Data Geospatial dan Salinan Peta GIS9

 

Skip to content