Kronologi Penubuhan Jwatankuasa Teknikal JPN

 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara (JKTN) Bil. 2 pada 30 April 2009

 

JKR menimbulkan isu kelewatan kelulusan Kebenaran Merancang dari PBT dan mencadangkan:

 • pihak JKR dan orang-orang yang diberi kuasa boleh mengemukakan pemberitahuan pembangunan sahaja kepada PBT dan tidak perlu mengemukakan permohonan KM
 • Semua pembangunan projek kerajaan boleh dimulakan kerja sebaik sahaja pemberitahuan pembangunan kepada PBT.

 

Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009 bersetuju :

 • Supaya ditangguhkan keputusan ke atas Memorandum Daripada KPKT berkenaan dengan perkara ini.
 • Supaya Cadangan Penambahbaikan Urusan Perakuan Projek-Projek JKR Melalui Rundingan dan Pengecualian Kebenaran Merancang diteliti dan dibincang dalam satu mesyuarat yang   dipengerusikan oleh Y.A.B Timbalan Perdana Menteri.

 

Mesyuarat bagi membincangkan kertas-kertas Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009 yang dipengerusikan oleh Y.A.B Timbalan Perdana Menteri pada 17 Julai 2009 telah bersetuju:

 • supaya takrifan yang jelas diberikan kepada proses “perundingan” yang tidak menunjukkan sebagai proses mendapatkan kelulusan.
 • supaya JKR hendaklah mematuhi syarat-syarat dan keperluan semua agensi teknikal sebelum mengemukakan cadangan pemajuan kepada Jawatankuasa Teknikal JPN.
 • supaya tempoh masa bagi proses rundingan hendaklah ditentukan bagi menepati keperluan pihak yang terlibat iaitu JKR dan Jawatankuasa Teknikal JPN.

 

Mesyuarat JKTN Bil 3 pada 21 Mei 2009 bersetuju:

 • Cadangan penambahbaikan rundingan projek-projek JKR oleh KPKT.
 • Cadangan ini dapat mempercepat dan mempermudahkan urusan rundingan dengan JPN di bawah seksyen 20A, Akta 172.

 

Proses rundingan ini hendaklah menyelaraskan aspek-aspek teknikal utama iaitu:

 • penyelarasan dengan rancangan pemajuan;
 • perancangan dan kesesuaian guna tanah;
 • penyelarasan aksesibiliti;
 • jaringan sistem infrastruktur dan utiliti;
 • jaringan sistem saliran dan perparitan;
 • aras permukaan tapak; dan
 • analisis topografi.      

Peranan dan Tanggungjawab JPBD Negeri

  • Urus setia bagi Jawatankuasa Teknikal JPN dalam menerima dan menguruskan proses rundingan.

  • Memastikan dokumen yang dikemukakan adalah lengkap dari segi maklumat berhubung sesuatu cadangan pemajuan. 

  • Setelah menerima maklumat perancangan yang lengkap daripada pihak JKR, hendaklah mengadakan rundingan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari.

  • Pengarah JPBD negeri (bagi negeri yang melantik Pengarah JPBD negeri selaku pengerusi) hendaklah mempengerusikan mesyuarat rundingan. 

  • Memainkan peranan utama bagi memastikan urusan memudahcara proses rundingan ini berjalan lancar.

 

Peranan dan Tanggungjawab JKR

 • Pihak JKR hendaklah menyedia dan mengemukakan dokumen yang mengandungi maklumat lengkap tentang cadangan pemajuan itu;
 • JKR hendaklah mengadakan perbincangan awal (Pre-Consultation) dengan jabatan atau agensi yang berkaitan bagi mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat teknikal yang mempunyai kaitan dengan cadangan pemajuan.
 • JKR hendaklah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang telah diselaraskan semasa proses rundingan bagi memastikan pandangan dan ulasan jabatan-jabatan teknikal diambil kira serta dipatuhi; dan mengemukakan surat aku janji (letter of undertaking) kepada JPN apabila projek hendak dilaksanakan.

 

Peranan dan Tanggungjawab Jabatan Teknikal

 • Jabatan-jabatan teknikal selaku Ahli Jawatankuasa Teknikal JPN hendaklah memberi ulasan teknikal bertulis dan menyelesaikan isu-isu teknikal berkaitan jabatan masing-masing serta membuat keputusan semasa proses rundingan.

Pautan Pantas

 

   malaysiaSuruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam 

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Pautan Agensi

 malaysia Persekutuan

 

   nslogo smallNegeri

 

 PLANMalaysia    PLANMalaysia

Pautan Aplikasi

    GI9v2 large e1453807658505       Aplikasi GIS9

 

    planmalaysiaAplikasi PLANMalaysia

 

    malaysia       Aplikasi Untuk Kakitangan