JATA NEGERI

Soalan Lazim

Data Terbuka

PLANMalaysia@Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan DATA TERBUKA bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

   

   • Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta 

   • Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

    

    • Set-set Data Terbuka yang dikeluarkan oleh PLANMalaysia@Negeri Sembilan:

     

     1. Rancangan Pemajuan yang diwartakan di Negeri Sembilan

     1. Klasifikasi Gunatanah di Negeri Sembilan

     1. Senarai Lengkap Maklumat Guna Tanah Semasa Negeri Sembilan

    Set-set data tersebut boleh di akses melalui pautan:
    Set Data Terbuka JPBDNS

    Skip to content