1. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
  2. Dasar Perbandaran Negara
  3. Garis Panduan / Kaedah / Piawaian Perancangan
  4. Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959
  5. Dasar Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Sembilan versi 3.0
  6. Polisi eMel Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan versi 1.1
  7. Dasar Teknologi Hijau
  8. Dasar Perumahan Negeri Sembilan 
  9. Dasar Luar Bandar
  10. NKRA : Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar
  11. NKRA : Mengurangkan Kadar Jenayah