VISI

Menjadi Peneraju Perancangan Bandar dan Desa ke Arah Kesejahteraan Rakyat dan Kemakmuran Negeri Menjelang Tahun 2030

**********************

MISI

Memacu Perancangan Pembangunan Negeri Melalui Perancangan Spatial yang Komprehensif dan Inovatif Demi Kesejahteraan Masyarakat

********************** 

KUALITI

PLANMalaysia @ Negeri Sembilan beriltizam dan komited di dalam memberi perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa yang berkualiti dan dinamik melalui pelaksanan Dasar dan Kawalan Perancangan serta sistem penyampaian yang mantap secara berterusan.

**********************