Khairulzaman 

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

TPr. Khairulzaman b. Ibrahim
Pengarah PLANMalaysia@Negeri Sembilan

Skim Perkhidmatan / Gred J / 54
Alamat e-Mel khairulzaman[at]ns[dot]gov[dot]my
No. Telefon 06-7659700 / 013-3456383
No. Faks 06-7645622
Alamat PLANMalaysia@Negeri Sembilan
(Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan)
Tingkat 3, Blok A, Wisma Negeri,
70646, Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus
   

 

 

 

 

 

 

fitri 

PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)

Muhammad Fitri Bin Abd Samah
Pengarah PLANMalaysia@Negeri Sembilan

Skim Perkhidmatan / Gred FA / 32
Alamat e-Mel fitri[at]ns[dot]gov[dot]my
No. Telefon 06-7659063 / 019-6639369
No. Faks 06-7645622
Alamat PLANMalaysia@Negeri Sembilan
(Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan)
Tingkat 3, Blok A, Wisma Negeri,
70646, Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus