JATA NEGERI

Soalan Lazim

Piagam Pelanggan

1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun.
2.   Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang  Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Kalendar.
3. Menyelaras Penyediaan RT dan RKK serta Memantau Perlaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun.
4.  Menyediakan Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari.
5. Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua Kali Setahun.
6.   Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Bekerja Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan.
7.  Membekalkan Data Kepada Pemohon Berpandukan Permohonan Yang Lengkap dan Kesediaan Data Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja.
8. Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit.
9. Memberi Ulasan Perancangan ke atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja.
10. Mengadakan Sebaran Rancangan Pemajuan (RSN,RT,RKK) Tiga (3) Kali Setahun.

Skip to content