JATA NEGERI

Soalan Lazim

Perutusan Pengarah

Terima kasih kerana mengunjungi Laman Web Rasmi Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan (PLANMalaysia Negeri Sembilan)

PLANMalaysia Negeri Sembilan adalah sebuah jabatan yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal berkaitan dengan perancangan penggunaan dan pembangunan tanah di Negeri Sembilan Darul Khusus. Dalam konteks ini Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas dijadikan panduan di dalam menentukan kegunaan dan pembangunan tanah demi untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia, terutama di kawasan bandar.

Tanggungjawab tersebut diperjelaskan melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan melalui Bahagian Perancangan Korporat dan Keurusetiaan Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN), Bahagian Perancangan Pembangunan dan Projek Khas, Bahagian Kawalan Pembangunan serta lain-lain unit khas seperti Unit GIS9 dan Urusetia Lembaga Rayuan.

Dalam usaha mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatannya kepada pelanggan, PLANMalaysia Negeri Sembilan sentiasa mengalu-alukan pandangan yang membina dan positif untuk memantapkan lagi pengurusan maklumat laman ini dan juga ke arah perancangan penggunaan dan pembangunan tanah yang lebih baik dan efisien khususnya di Negeri Sembilan Darul Khusus.

Selamat melayari Laman Web Rasmi kami.

Sekian, Terima kasih.

Puan Sanisah binti Shafie
Pengarah
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan
(PLANMalaysia Negeri Sembilan)

Skip to content