JATA NEGERI

Soalan Lazim

Korporat, Inovasi & Kualiti

Bahagian Perancangan Korporat, Inovasi dan Kualiti

Bahagian ini terdiri daripada 12 orang pegawai dan kakitangan pelbagai lapisan.

Bahagian ini terbahagi kepada 4 unit iaitu Urus setia jawatankuasa Perancang Negeri , Lembaga RayuanKorporat dan Inovasi & Kualiti 

a) Menjadi urus setia Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN);

b) Menjadi urus setia Lembaga Rayuan Negeri Sembilan;

c) Menyelaras pelaksanaan dasar dan garis panduan perancangan;

d) Menyelaras pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya;

e) Menyedia dan menyebar maklumat korporat;

f) Menyediakan laporan maklumbalas mesyuarat-mesyuarat utama; dan

g) Menjadi urus setia program kemampanan bandar melalui pelaksanaan Petunjuk Bandar Mampan (MURNInets).

Skip to content