AHLI-AHLI RASMI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

mengikut subseksyen 4(1) Akta 172

                                                                                                                                

1.

Y.A.B. Dato' Seri Haji Aminuddin bin Harun

Menteri Besar

Negeri Sembilan Darul Khusus  

-

Pengerusi

  2.

YB.Dato' Dr.Razali bin Ab Malik

Setiausaha Kerajaan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

   

3.

YB.Tuan Teo Kok Seong 

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesejahteraan Bandar,Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru

Negeri Sembilan Darul Khusus

4.

YB.Dato' Dr. Mohamad Rafie bin Ab Malek

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan

Negeri Sembilan Darul Khusus

5.

YB.Dato' Haji Ismail bin Ahmad

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar

Negeri Sembilan Darul Khusus

6.

YB. Dato' Ir Haji Bakri bin Sawir

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pertanian dan Industri Asas Tani

Negeri Sembilan Darul Khusus

7.

Y.B. Puan Muzalmah binti Mustapha Kamal

Penasihat Undang-undang Negeri 

Pejabat Penasihat Undang-Undang

Negeri Sembilan Darul Khusus

8.

Y.B. Dato' Haji Mohd Khidir bin Majid

Pegawai Kewangan Negeri

Pejabat Kewangan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

9.

YB.Dato' Nahar bin Haji Mohd Sidek

Pengarah

Unit Perancang Ekonomi Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

10.

YBhg. Dato' Zulkifli bin Baharan

Pengarah

Pejabat Tanah dan Galian Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

11.

Ir. Roslan bin Mohd Salleh

Pengarah

Jabatan Kerja Raya Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

12.

Tuan Roslan bin Mat Nong

Pegawai Kemajuan Negeri

Pejabat Pembangunan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

13.

Ir.Saari bin Abdullah 

Pengarah

Jabatan Pengairan Dan Saliran

Negeri Sembilan Darul Khusus

  14.

TPr. Khairulzaman bin Ibrahim 

Pengarah PLANMALAYSIA@Negeri Sembilan

(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan Darul Khusus)

Setiausaha
  15

Puan Hajah. Azuri Azizah binti Haji Saedon

Pengarah

Jabatan Alam Sekitar

Negeri Sembilan Darul Khusus

   

16.

Tuan Haji Saleh bin Awaludin

Pengarah

Jabatan Perhutanan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

17.

Tuan Hisyam bin Yacob

Pengarah

Jabatan Pertanian Negeri 

Negeri Sembilan Darul Khusus

18. 

Tuan Joanes bin Muda

Pengarah

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Negeri Sembilan dan Melaka

         

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff