Selamat Datang Ke Portal Rasmi PLANMalaysia@Negeri Sembilan

               

 

PLANMalaysia@Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan DATA TERBUKA bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

 

  • Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta 
  • Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

  • Set-set Data Terbuka yang dikeluarkan oleh PLANMalaysia@Negeri Sembilan:
  1. Rancangan Pemajuan yang diwartakan di Negeri Sembilan

  2. Klasifikasi Gunatanah di Negeri Sembilan

  3. Senarai Lengkap Maklumat Guna Tanah Semasa Negeri Sembilan

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff