Bahagian Perancangan Korporat, Inovasi dan Kualiti

Bahagian ini terdiri daripada 12 orang pegawai dan kakitangan pelbagai lapisan.

Bahagian ini terbahagi kepada 4 unit iaitu Urus setia jawatankuasa Perancang Negeri , Lembaga Rayuan, Korporat dan Inovasi & Kualiti 

 

a) Menjadi urus setia Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN);

b) Menjadi urus setia Lembaga Rayuan Negeri Sembilan;

c) Menyelaras pelaksanaan dasar dan garis panduan perancangan;

d) Menyelaras pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya;

e) Menyedia dan menyebar maklumat korporat;

f) Menyediakan laporan maklumbalas mesyuarat-mesyuarat utama; dan

g) Menjadi urus setia program kemampanan bandar melalui pelaksanaan Petunjuk Bandar Mampan (MURNInets).

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff