PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PLANMalaysia@Negeri Sembilan

JANUARI -  DIS 2020

 

 

 Bil

Piagam Pelanggan 

Pencapaian

(Peratus)

Catatan

1.

Piagam Pelanggan 1:

MENGURUSSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

3 Kali Setahun

(KPI = 3 Kali Setahun)

333.33%

10 mesyuarat

2.

Piagam Pelanggan 2:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN

Tidak Melebihi 14 Hari Bekerja

(KPI = 95%)

 

96.00%

 

436/454

permohonan

3.

Piagam Pelanggan 3:

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA

Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun

 

80%

4 Rancangan pemajuan,

RTD Kuala Pilah (70%),

RTD Tampin (70%),

RT MVV (90%)

RKK Pesisiran Pantai Port Dickson (90%)

4.

Piagam Pelanggan 4:

MENYEDIA/ MENYELARAS PELAN PROJEK KHAS

Dalam Tempoh 60 Hari

 

0%

 

0 projek

5.

Piagam Pelanggan 5:

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Setiap 6 Bulan

 

100%

 

2 mesyuarat diadakan

6.

Piagam Pelanggan 6:

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN

Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

 

100%

 

4 Kes

7.

Piagam Pelanggan 7:

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)

Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja

 

100%

 

15 data

8.

Piagam Pelanggan 8:

TEMPOH MENUNGGU UNTUK MENERIMA LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA

Dalam Tempoh 5 Minit

 

93.42%

 

199/213 pelanggan

9.

Piagam Pelanggan 9:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja

 

95.20%

 

1223/1284

permohonan

10.

Piagam Pelanggan 10:

MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI 

Dua (2 ) Kali Setahun

 

 

100%

 

 

2

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff