GIS9 Mobile Apps2

 

- APLIKASI ATAS TALIAN - 

Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan
Aplikasi Peta GIS9
Portal GIS9 
NS Data Portal

  

Aplikasi Negeri
e-Mel NS
iSPEKS

 Portal iSPEKS

Aplikasi Umum
HRMIS 2.0
MyMesyuarat 2.0   

PENGENALAN 
• Merupakan alat kawalan pembangunan yang seragam di peringkat negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT).
• Menggariskan kegunaan tanah yang sesuai dan keperluan fizikal dan kejuruteraan minimum yang perlu dipatuhi oleh pemaju bagi permohonan pembangunan yang dikemukakan.
• Menyelaras pembangunan bagi memastikan keperluan asas dan kesejahteraan hidup masyarakat dan alam sekitar tidak terjejas.
• Asas panduan bagi pemaju dan pihak berkuasa tempatan dalam proses kelulusan permohonan kebenaran merancang.
 
PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN
• Hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan undang- undang sedia ada khususnya Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) / Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) / Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS), 1984 / lain-lain akta berkaitan.
• Pelaksanaan dan penguatkuasaan perlu diselaraskan dengan Rancangan Pemajuan (khususnya rancangan tempatan & rancangan kawasan khas) yang sedang berkuatkuasa di sesebuah kawasan pihak berkuasa perancang tempatan.
• Perlu merujuk kepada dasar-dasar, pekeliling, arahan dan piawaian-piawaian yang digubal dan dikuatkuasakan berpandukan kepada skop kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang.
KEPENTINGAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN
Masalah- masalah perbandaran yang lebih serius akan berlaku sekiranya tiada garis panduan dan kawalan terhadap pembangunan bandar. Akibat tiada perancangan dan kawalan, wujud kawasan sesak seperti di kawasan setinggan.
KEBAIKAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN
• Penyediaan susun atur, reka bentuk bangunan serta kemudahan asas dan awam dapat diselaraskan untuk mencapai proses perancangan yang lebih berkesan.
• Boleh mengelakkan daripada percanggahan guna tanah atau bangunan melalui pemakaian piawaian ketumpatan penduduk dan bangunan.
• Dapat membantu mewujudkan alam persekitaran yang selesa untuk difahami.

Kaji Selidik

Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi PLANMalaysia@Negeri Sembilan
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pautan Pantas

Aduan & Pertanyaan

Sila klik pautan di bawah sekiranya anda ingin membuat Aduan, cadangan atau pertanyaan berkenaan PLANMalaysia@Negeri Sembilan.

Klik di sini.
Tawaran Tender Terbuka

KLIK UNTUK SETERUSNYA

Klik di sini.
Data Terbuka

Data Terbuka tahun 2016 - 2020

Klik di sini.
Pemakluman Pewartaan Kawasan Lapang

Maklumat Pewartaan Kawasan Lapang di Negeri Sembilan

Klik di sini.
Senarai Rancangan Pemajuan Di Negeri Sembilan

Berikut adalah senarai Rancangan-rancangan Pemajuan di Negeri Sembilan

Klik di sini.
Harga Data Geospatial GIS9

Maklumat Harga data geospatial dan bercetak serta kaedah bayaran yang telah ditetapkan.

Klik di sini.
Maklumbalas Pelanggan 2020

Kajian maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di PLANMalaysia@Negeri Sembilan untuk tahun 2020.

Klik di sini.
Joomla Content Slider

Pautan Pantas

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Pautan Agensi

   malaysia Persekutuan

   nslogo smallNegeri

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Pautan Aplikasi

    GI9v2 large e1453807658505       Aplikasi GIS9

    planmalaysiaAplikasi PLANMalaysia

    malaysia       Aplikasi Untuk Kakitangan