JATA NEGERI

Soalan Lazim

Lawatan Kajian Lapangan Awalan : Kajian Geopark Jelebu 2023

IMG 5412 (1)

Lawatan Kajian Lapangan Awalan untuk mencerap maklumat geotapak bagi cadangan Geopark Jelebu di Jeram Berungut & Lembah Jemaloi di Taman Negeri Kenaboi, Jelebu pada 4-6 Mac 2024. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan (PLANMalaysia Negeri Sembilan) dengan kerjasama Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan/Melaka sedang dalam proses menyediakan Laporan Inventori Geotapak : Kajian Geopark […]

Skip to content