GIS9 Mobile Apps2

 

- APLIKASI ATAS TALIAN - 

Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan
Aplikasi Peta GIS9
Portal GIS9 
NS Data Portal

  

Aplikasi Negeri
e-Mel NS
iSPEKS

 Portal iSPEKS

Aplikasi Umum
HRMIS 2.0
MyMesyuarat 2.0   

KLINIK KM MODEL OSC 3.0


PENGENALAN


Pihak Kerajaan dibawah inisiatif bagi menambahbaik mutu perkhidmatan khususnya bagi urusan kelulusan pelan pembangunan yang telah mula dilancarkan pada 13hb April 2007 melalui pelaksanaan Sistem Pusat Setempat (OSC) di setiap Pihak Berkuasa Tempatan sekali lagi mengorak langkah bagi memastikan mutu dan kualiti perkhidmatan yang diberikan sentiasa ditambahbaik. Pada Jun 2014, Sistem Pusat Setempat (OSC) telah ditambahbaik dengan memperkenalkan Model OSC 3.0 bagi memastikan urusan mendapatkan kelulusan pelan pembangunan dan permit pembinaan di Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi serta Jabatan Kerajaan dapat dipertingkatkan serta mempermudahkan para pemaju selain memastikan konsep ‘One Door Policy’ diperkayakan.


Bagi menyahut dan menyokong kepada perlaksanaan Model OSC 3.0, pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan selaku Agensi dan Jabatan yang bertanggungjawab bersama-sama Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Sembilan dalam mengawal selia aspek berkaitan perancangan dan pembangunan telah mengambil inisiatif dengan menyediakan satu mekanisma dan platform bagi memudahkan para pemohon untuk mendapatkan input-input dan ulasan awal (pra-rundingan) berkaitan aspek perancangan khususnya yang melibatkan maklumat dari Pejabat Tanah Daerah (PTD)/Pejabat Tanah dan Galian (PTG), Tenaga Nasional Berhad (TNB), Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan Indah Water Konsortium (IWK).


Patform yang dikenali sebagai ‘Klinik KM’ merupakan saluran yang disediakan bagi memudahkan dan membantu para pemohon untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan ulasan awal (pra-rundingan) daripada Agensi dan Jabatan yang berkenaan secara lebih komprehensif hanya melalui satu Jabatan sahaja iaitu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri yang akan bertindak sebagai penyelaras. Para pemohon boleh hadir dan mengemukakan permohonan mendapatkan ulasan awal atau pra-rundingan melalui ‘Klinik KM’ di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan dan segala permohonan tersebut akan diproses dalam tempoh 14 hari sehingga pemakluman disampaikan kepada pemohon. ‘Klinik KM’ akan banyak membantu dan mempermudahkan urusan pra-rundingan yang telah ditetapkan sebagai satu proses yang wajib di dalam Model OSC 3.0 selain memastikan setiap ulasan yang dikeluarkan oleh para Agensi dan Jabatan Teknikal yang terlibat sentiasa releven untuk digunakan dalam membantu Pihak Berkuasa Tempatan membuat keputusan terhadap permohonan

Kaji Selidik

Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi PLANMalaysia@Negeri Sembilan
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pautan Pantas

Aduan & Pertanyaan

Sila klik pautan di bawah sekiranya anda ingin membuat Aduan, cadangan atau pertanyaan berkenaan PLANMalaysia@Negeri Sembilan.

Klik di sini.
Tawaran Tender Terbuka

KLIK UNTUK SETERUSNYA

Klik di sini.
Data Terbuka

Data Terbuka tahun 2016 - 2020

Klik di sini.
Pemakluman Pewartaan Kawasan Lapang

Maklumat Pewartaan Kawasan Lapang di Negeri Sembilan

Klik di sini.
Senarai Rancangan Pemajuan Di Negeri Sembilan

Berikut adalah senarai Rancangan-rancangan Pemajuan di Negeri Sembilan

Klik di sini.
Harga Data Geospatial GIS9

Maklumat Harga data geospatial dan bercetak serta kaedah bayaran yang telah ditetapkan.

Klik di sini.
Maklumbalas Pelanggan 2020

Kajian maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di PLANMalaysia@Negeri Sembilan untuk tahun 2020.

Klik di sini.
Joomla Content Slider

Pautan Pantas

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Pautan Agensi

   malaysia Persekutuan

   nslogo smallNegeri

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Pautan Aplikasi

    GI9v2 large e1453807658505       Aplikasi GIS9

    planmalaysiaAplikasi PLANMalaysia

    malaysia       Aplikasi Untuk Kakitangan