PLANMalaysia@Negeri Sembilan
(Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan)

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding perancangan bandar dan wilayah
yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 
330206
untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut (Sila klik pautan lampiran):

 

LAMPIRAN KENYATAAN TAWARAN

Kajian Semula Pelan Induk Rangkaian Ekologi - Central Forest Spine (CFS)

*Sesi Taklimat: 2 Julai 2019 / 9.30 pagi

*Jualan Dokumen: Bermula 25 Jun 2019 sehingga -15 Julai 2019

*Tarikh tutup: Sebelum 12.00 p.m / 15 Julai 2019 

*Maklumat mengenai tawaran terkandung di dalam lampiran.