AHLI-AHLI RASMI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

mengikut subseksyen 4(1) Akta 172

                                                                                                                                

1.

Y.A.B. Tuan Haji Aminuddin Bin Harun

Menteri Besar N. Sembilan    

-

Pengerusi

2.

YB.Dr. Razali bin Ab Malik

Setiausaha Kerajaan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

3.

YB.Tuan Teo Kok Seong

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesejahteraan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru

4.

YB.Dr. Mohamad Rafie bin Ab Malek

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan

5.

YB. Tuan Haji Ismail bin Ahmad

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar

6.

YB. Tuan Haji Bakri bin Sawir

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pertanian dan Industri Asas Tani

7.

Y.B. Dato' Iskandar Ali bin Dewa

Penasihat Undang-Undang Negeri

Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

8.

Y.B. Tuan Mohd Khidir bin Majid

Pegawai Kewangan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

9.

Encik Muhamad Nahar bin Haji Mohd Sidek

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

10.

Y.Bhg. Dato' Zulkifli bin Baharan

Pengarah Tanah dan Galian

Negeri Sembilan Darul Khusus

11.

Y.Bhg. Dato' Abdul Karim bin Mohd Tahir

Pengarah Jabatan Kerja Raya

Negeri Sembilan Darul Khusus

12.

Y.Bhg. Dato' Hj. Ali bin Hj. Luman

Pegawai Kemajuan Negeri

Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

13.

Ir. Rozman Bin Mohamad

Pengarah Jabatan Pengairan Dan Saliran

Negeri Sembilan Darul Khusus

14.

Encik Salim bin Aman

Pengarah Jabatan Perhutanan

Negeri Sembilan Darul Khusus

15.

Encik Mat lesak bin Ngathinee

Penarah Jabatan Pertanian

Negeri Sembilan Darul Khusus

16. 

Encik Joabes bin Muda

Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains

Negeri Sembilan Darul Khusus

   
17

Puan Norhazni binti Mat Sari 

Pengarah

Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan