AHLI-AHLI RASMI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

mengikut subseksyen 4(1) Akta 172

                                                                                                                                

 

1.

Y.A.B. Tuan Haji Aminuddin Bin Harun

Menteri Besar

Negeri Sembilan Darul Khusus  

-

Pengerusi

 

2.

YB.Dr. Razali bin Ab Malik

Setiausaha Kerajaan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

3.

YB.Tuan Teo Kok Seong

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesejahteraan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

4.

YB.Dr. Mohamad Rafie bin Ab Malek

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

5.

YB. Tuan Haji Ismail bin Ahmad

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

6.

YB. Tuan Haji Bakri bin Sawir

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pertanian dan Industri Asas Tani

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

7.

Y.B. Tuan Mohd. Azhar Bin Mohd Yusoff

Penasihat Undang-Undang Negeri

Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

8.

Y.B. Tuan Mohd Khidir bin Majid

Pegawai Kewangan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

9.

Encik Muhamad Nahar bin Haji Mohd Sidek

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

10.

Y.Bhg. Dato' Zulkifli bin Baharan

Pengarah Tanah dan Galian

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

11.

Tuan Ir. Haji Masri Bin Baharuddin

Pengarah Jabatan Kerja Raya

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

12.

Tuan Haji Rahman Bin Mohd Din

Pegawai Kemajuan Negeri

Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

13.

Cik Hayati Bin Zainal

Timbalan Pengarah

Wakil Pengarah Jabatan Pengairan Dan Saliran

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

14.

Tuan Haji Saleh Bin Awaludin

Pengarah Jabatan Perhutanan

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

15.

Encik Hisyam Bin Yacob

Pengarah Jabatan Pertanian

Negeri Sembilan Darul Khusus

  16. 

Encik Joanes bin Muda

Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains

Negeri Sembilan Darul Khusus

   
  17

Puan Sharifah Zakiah Binti Syed Sahab

Ketua Penolong Pengarah Kanan (Wakil Pengarah)

Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan

   
  16. 

Encik Khairulzaman Bin Ibrahim

Pengarah PLANMalaysia@Negeri Sembilan

Negeri Sembilan Darul Khusus

 -  Setiausaha