VISI

Peneraju Perancangan Bandar Dan Desa Ke Arah Persekitaran Berkualiti, Sejahtera, Inklusif dan Mampan.

**********************

 

 

 

MISI

Memacu Perancangan dan Pembangunan Fizikal Negeri yang Komprehensif dan Berdaya Laksana Ke Arah Kesejahteraan Kehidupan.  

********************** 

 

 

 

KUALITI

PLANMalaysia @ Negeri Sembilan beriltizam dan komited di dalam memberi perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang berkualiti dan dinamik melalui penyampaiannya yang mantap secara berterusan.

**********************