PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

JANUARI - NOVEMBER 2018

 

 

 Bil

Piagam

Peratus Pencapaian

Penerangan

1.

Piagam Pelanggan 1:

MENGURUSSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

3 Kali Setahun

(KPI = 3 Kali Setahun)

166%

5 mesyuarat

2.

Piagam Pelanggan 2:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN

Tidak Melebihi 14 Hari

(KPI = 95%)

95.95%

474/494

permohonan

3.

Piagam Pelanggan 3:

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA

Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun

100%

4 Rancangan pemajuan (RTD Jempol 85%, RTD Jelebu 30%,RTD Tampin 100%, RT MVV 60% dan RKK Seremban 100%)

4.

Piagam Pelanggan 4:

MENYEDIA/ MENYELARAS PELAN PROJEK KHAS

Dalam Tempoh 60 Hari

100%

10 projek

5.

Piagam Pelanggan 5:

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Setiap 6 Bulan

100%

2 mesyuarat diadakan

6.

Piagam Pelanggan 6:

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN

Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

0%

0 Kes

7.

Piagam Pelanggan 7:

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)

Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja

100%

Berjumlah 17

maklumat perancangan

8.

Piagam Pelanggan 8:

MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA

Dalam Tempoh 5 Minit

97.59%

405/415 pelanggan

9.

Piagam Pelanggan 9:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

Dalam Tempoh 30 Hari

99.41%

339/341

permohonan

10.

Piagam Pelanggan 10:

MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN.

Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari

100%

Taklimat kepada pasukan kajian RKK Persisiran Pantai Port Dickson di Bilik Mesyuarat  PLANMalaysia @Negeri Sembilan pada 24 Mei 2018

Pautan Pantas

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Pautan Agensi

   malaysia Persekutuan

   nslogo smallNegeri

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Pautan Aplikasi

    GI9v2 large e1453807658505       Aplikasi GIS9

    planmalaysiaAplikasi PLANMalaysia

    malaysia       Aplikasi Untuk Kakitangan