PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PLANMalaysia@Negeri Sembilan

JANUARI - MARCH 2019

 

 

 Bil

Piagam Pelanggan 

Pencapaian

(Peratus)

Catatan

1.

Piagam Pelanggan 1:

MENGURUSSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

3 Kali Setahun

(KPI = 3 Kali Setahun)

100%

3 mesyuarat

2.

Piagam Pelanggan 2:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN

Tidak Melebihi 14 Hari

(KPI = 95%)

98%

167/717

permohonan

3.

Piagam Pelanggan 3:

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA

Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun

100%

4 Rancangan pemajuan (RTD Jempol 100%, RTD Kuala Pilah 10%,RTD Tampin 10% dan RT MVV 70% )

4.

Piagam Pelanggan 4:

MENYEDIA/ MENYELARAS PELAN PROJEK KHAS

Dalam Tempoh 60 Hari

0%

0 projek

5.

Piagam Pelanggan 5:

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Setiap 6 Bulan

50%

1 mesyuarat diadakan

6.

Piagam Pelanggan 6:

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN

Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

0%

0 Kes

7.

Piagam Pelanggan 7:

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)

Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja

100%

10 data

8.

Piagam Pelanggan 8:

MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA

Dalam Tempoh 5 Minit

86.66%

130/150 pelanggan

9.

Piagam Pelanggan 9:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

Dalam Tempoh 30 Hari

100%

192

permohonan

10.

Piagam Pelanggan 10:

MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN.

Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari

100%

Taklimat kepada pelajar Uitm Shah Alam dan Iut, Sri Iskandar pada 26 Mac 2019 di Bilik Kenanga,Wisma Negeri.