PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PLANMalaysia@Negeri Sembilan

JANUARI -  DIS 2021

 

 

 Bil

Piagam Pelanggan 

Pencapaian

(Peratus)

Catatan

1.

Piagam Pelanggan 1:

MENGURUSSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

3 Kali Setahun

(KPI = 3 Kali Setahun)

100%

12 mesyuarat JPN

2.

Piagam Pelanggan 2:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN

Tidak Melebihi 14 Hari Bekerja

(KPI = 95%)

 

99.30%

 

490/488

permohonan

3.

Piagam Pelanggan 3:

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA

Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun

 

80%

 

 1. Rancangan Tempatan Malaysia Vision Valley - 100%
 2. Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah 2035 - 90%
 3. Rancangan Tempatan Daerah Tampin 2035 - 90%
 4. Rancangan Kawasan Khas Pesisiran Pantai Port Dickson - 100%

 

4.

Piagam Pelanggan 4:

MENYEDIA/ MENYELARAS PELAN PROJEK KHAS

Dalam Tempoh 60 Hari

 

100%

 

Penyediaan Pelan Susun Atur Maqbarah Salimah bagi Tapak Perkuburan Islam di Daerah Seremban (5 tapak)

5.

Piagam Pelanggan 5:

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Setiap 6 Bulan

 

100%

 1.  Mesyuarat Bil.1/2021 telah diadakan pada 25 Mac 2021.
 2. Mesyuarat Bil.2/2021 telah diadakan pada 6 Oktober 2021.

6.

Piagam Pelanggan 6:

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN

Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

 

100%

 

 

 1. LRNS/R/02/2020(S)

Rayuan Lanjutan Masa Bagi Menghentikan Operasi Ladang Di Lot 3200 GRN 163132, Mukim Titian Bintagor, Rembau, Negeri Sembilan. 

Sebutan Kes :

29 Oktober 2021

Penyampaian Keputusan Kes :

3 November 2021

(5 hari)

 1. LRNS/R/03/2020(S)

Rayuan Lanjutan Masa Bagi Menghentikan Operasi Ladang Di Lot 3201 GRN 163133, Mukim Titian Bintangor, Rembau, Negeri Sembilan.

Sebutan Kes :

29 Oktober 2021

Penyampaian Keputusan Kes :

3 November 2021

(5 hari)

 

7.

Piagam Pelanggan 7:

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)

Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja

 

100%

 

12 data

8.

Piagam Pelanggan 8:

TEMPOH MENUNGGU UNTUK MENERIMA LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA

Dalam Tempoh 5 Minit

 

95.83%

 

184 pelanggan/192 pelanggan

9.

Piagam Pelanggan 9:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja

 

100%

 

993/993

permohonan

10.

Piagam Pelanggan 10:

MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI 

Dua (2 ) Kali Setahun

 

 

100%

 

 

 • Sebaran RT Daerah Tampin 2035 kepada orang awam pada 12/4/2021 di Dewan Bandaran Majlis Daerah Tampin
 • Sebaran RT Daerah Kuala Pilah 2035 kepada orang awam pada 7/4/2021 di Dewan Dato' Bahaman Kuala Pilah
 • Sebaran RT Daerah Kuala Pilah 2035 kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus pada 16 April 2021 di Istana Besar Seri Menanti
 • Sebaran RT Daerah Tampin 2035 kepada pelajar UiTM Puncak Alam pada 14/6/2021 melalui Program Webinar UiTM
 • Taklimat RKK Port Dickson kepada YB-YB ADUN Daerah Port Dickson RKK Port Dickson pada 20/8/2021