PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PLANMalaysia@Negeri Sembilan

JANUARI - MARCH 2020

 

 

 Bil

Piagam Pelanggan 

Pencapaian

(Peratus)

Catatan

1.

Piagam Pelanggan 1:

MENGURUSSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

3 Kali Setahun

(KPI = 3 Kali Setahun)

66.67%

2 mesyuarat

2.

Piagam Pelanggan 2:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN

Tidak Melebihi 14 Hari Bekerja

(KPI = 95%)

 

88.6%

 

70/79

permohonan

3.

Piagam Pelanggan 3:

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA

Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun

 

60%

4 Rancangan pemajuan ,RTD Kuala Pilah  (50%), RTD Tampin (50%) dan RT MVV (90% ) RKK Pesisiran Pantai Port Dickson (80%)

4.

Piagam Pelanggan 4:

MENYEDIA/ MENYELARAS PELAN PROJEK KHAS

Dalam Tempoh 60 Hari

 

0%

 

0 projek

5.

Piagam Pelanggan 5:

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Setiap 6 Bulan

 

50%

 

1 mesyuarat diadakan

6.

Piagam Pelanggan 6:

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN

Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

 

100%

 

0 Kes

7.

Piagam Pelanggan 7:

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)

Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja

 

100%

 

4 data

8.

Piagam Pelanggan 8:

TEMPOH MENUNGGU UNTUK MENERIMA LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA

Dalam Tempoh 5 Minit

 

97.40%

 

75 / 77pelanggan

9.

Piagam Pelanggan 9:

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja

 

100%

 

1,132

permohonan

10.

Piagam Pelanggan 10:

MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI 

Dua (2 ) Kali Setahun

 

 

0%

 

 

0