• Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan (GIS9 vs.2) boleh di capai bermula pada Januari 2016 di alamat http://gis9.ns.gov.my
  • Sistem maklumat kampung (e – kampung) juga boleh diakses melalui portal tersebut melalui Aplikasi Peta.