BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan merupakan bahagian sokongan di Jabatan yang mempunyai tanggungjawab penuh untuk mengurus, menyelaras dan melaksanakan hal ehwal berkaitan dengan Urusan Pentadbiran Am Jabatan, Perjawatan Kakitangan, Urusan Kewangan, Pengurusan Fail dan Surat-Menyurat.

Bahagian ini mempunyai kakitangan seramai 13 orang diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 dan dibantu oleh Ketua Pembantu Tadbir Gred N22 serta 11 orang kakitangan kumpulan sokongan yang lain.

Urusan Pentadbiran Am

Persiapan mesyuarat rasmi , taklimat dan perhimpunan jabatan

Menguruskan kenderaan jabatan

Memantau aspek kebersihan dan keselamatan pejabat

Pengurusan fail dan surat menyurat

Perjawatan / Perkhidmatan Kakitangan

Pengisian dan penstrukturan semula perjawatan

Pengurusan tindakan tatatertib

Pemangkuan dan tanggungan kerja

Pengesahan jawatan

Persaraan, pertukaran dan kenaikan pangkat

Pengurusan data HRMIS

Pengurusan cuti

Pengemasinian Buku Rekod Perkhidmatan

Penyediaan maklumat pengisytiharan harta

Pengurusan kewangan Jabatan

Penyediaan bajet tahunan

Pengurusan bayaran

Pengawalan perbelanjaan jabatan

Pengurusan harta modal, peralatan, bekalan dan bahan pejabat

Pengendalian panjar wang runcit

Penyediaan gaji dan elaun kakitangan

Urusan kutipan hasil jabatan

Pengurusan Fail Dan Surat Menyurat

Penerimaan Surat Dalam Jabatan atau Luar Organisasi

Pendaftaran Surat

Menguruskan Surat Keluar

Membuka Dan Mendaftar Fail Baru

Merekod Pergerakan Fail

Menyelenggara Fail

Menutup Dan Menyimpan Fail

Pautan Pantas

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU1MalaysiaSuruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Pautan Agensi

   malaysia Persekutuan

   nslogo smallNegeri

      mas    PLANMalaysia

Pautan Aplikasi

    GI9v2 large e1453807658505       Aplikasi GIS9

    planmalaysiaAplikasi PLANMalaysia

    malaysia       Aplikasi Untuk Kakitangan