PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN SPATIAL

Antara maklumat yang boleh didapati melalui Unit Bank Data Jabatan adalah maklumat gunatanah semasa dan zoning dalam format geospatial melalui pangkalan data GIS9.

 

DATA GEOSPATIAL

OBJEKTIF

Membekalkan maklumat perancangan dalam tempoh lima (5) hari selaras dengan objektif kualiti Jabatan

SKOP

Membekalkan maklumat perancangan (Spatial) kategori yang tidak terperingkat bagi data gunatanah semasa dan zoning kepada Jabatan, agensi kerajaan, pihak swasta, individu, IPT,  pelajar  dan lain-lain yang berkaitan .

DEFINISI

  1. Maklumat perancangan spatial merupakan maklumat gunatanah semasa dan zoning seperti perumahan, industri, kemudahan masyarakat, infrastruktur dan lain-lain.
  1. Kategori maklumat perancangan spatial tidak terperingkat bermaksud maklumat-maklumat yang boleh dikongsi untuk kegunaan orang awam seperti maklumat gunatanah semasa dan maklumat guna tanah zoning (gunatanah cadangan).

FORMAT PEMBEKALAN MAKLUMAT

 

SOFTCOPY (Salinan Lembut)

HARD COPY

(Salinan Lembut)

SPATIAL

BUKAN SPATIAL

Pelan Saiz

·         ArcGIS (Shape file)

·         Map Info (tab)

·         AutoCAD (dwg.,dxf)

·         PNG

·         Excel

·         JPEG

A0

A1

A2

A3

A4

 

*Sila Rujuk Harga Data Geospatial GIS9 & Salinan Peta 

 

 

PEMBEKALAN MAKLUMAT TAHUN 2018

BIL

PENGGUNA

DATA DIOLAH

DATA TIDAK DIOLAH

JUMLAH

1.

Kerajaan

7

8

15

2.

Swasta

2

3

5

3.

IPTA

1

9

10

4.

Individu

-

-

-

JUMLAH

10

20

30

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff