DENGAN ITU KAMI BERJANJI UNTUK

1.

Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun.

2.  

Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang  Tidak Melebihi Empat Belas (14) .

3.

Menyelaras Penyediaan RT dan RKK Serta Memantau Perlaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun.

4.

 Menyediakan Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari.

5.

Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua Kali Setahun.

6.  

Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Bekerja Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan.

7. 

Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari.

8.

Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit.

9.

Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja

10. Mengadakan Sebaran Rancangan Pemajuan (RSN,RT,RKK) Tiga (3) Kali Setahun.

Quick Links

   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaBiro Pengaduan AwamJabatan Perkhidmatan Awam

MSC   MAMPU  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

MYEGSuruhanjaya Pilihanraya MalaysiaMDECKetua Setiausaha Negara

Agency Links

   malaysia Federal

   nslogo smallState

      PLANMalaysia    PLANMalaysia

Application Links

    GI9v2 large e1453807658505       GIS9 Application

    planmalaysiaPLANMalaysia Application

    malaysia       Application for Staff